نصیحت مادربزرگ

مادر پیر،مرا نکته ای زیبا گفت: از بد دنیا گفت

گفت:طاووس مشو که به عیبت خیزند

گر شوی شعله ی شمع زیر پایت ریزند

گفت: پروانه مشو که به سرگردانی

لای انگشت کتاب سالها می مانی، نه زمین باش

نه خاک ، که تو را خوار کنند

وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند

سمان باش که خلق به نگاهت بخرند

و ز پی دیدن تو سر به بالا ببرند.

/ 2 نظر / 17 بازدید
م

[گل]