دلگیر

وقتی چاره ای نمی ماند!

وقتی فقط میتوانی بگویی

هرچه باداباد

حتی اگر دل کوه هم داشته باشی

گریه ات میگیرد …

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم

دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر

بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــردم

نــســــوزیـــهـا..؟!

یه وقتا اینقد آدم زندگی ایش غمناک میشه

که دوس داره یکی یوهو بگه….کاااااات….عالی بود عالی…

خسته نباشین بچه ها…واسه امروز بسه!

/ 26 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاییزفصل زیبا

هر چه هست برای مصلحتی است...و هر که هست به خاطر منفعتی است.و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد دکتر شریعتی.......در((پاییزفصل زیبا )) با جدیدترین نوشته هایم آپم ومنتظر حضورسبزشما هستم

elijoooon

[گریه]

دریا جون

جالب بود [لبخند][سوال][تلفن][وحشتناک][اضطراب

tina

? آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o??o? o??o??o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o o??o??o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o o??o??o??o??o??o? آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o??o? o??o??o??o??o??o? آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o??o? o??o??o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o o??o??o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o o??o??o??o??o??o? آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o??o? o??o??o??o??o??o? آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o??o? o??o??o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o??o??o o??o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o??o o??o آپــــــــــــــــــــــــم o??o o??o آپـــــــــــــــــــــــ

f-h

خیییییییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییییی قشنگ بود[چشمک] به منم سر بزن منم دلم شکسته[ناراحت][گریه]

ava

واقعا حرفات حرف دل بود خیلی قشنگ اونقد ک ادم وقتی میخونه میره تو دنیای دگ... خوشحال میشم بمنم نیم نگاهی بندازی

ثریاجان

تمام برگ های دفترم تمام شد قلمم به پایان رسید دستم سست شد چه سرمشقی دادی به من ...؟ هنوز هم می نویسم : " دل دادن خطاست " . . . . . .

دیانا

واقعاااااااااا مطالب وبت عالیه عالی خسته نباشی مرسی