شب قدر

من از عمق وجود خودم

خدایم را صدا کردم

نمیدانم چه میخواهی ، ولی امروز برای تو

برای رفع غم هایت

برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت

به درگاهش دعا کردم

و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد

یقین دارم دعاهایم اثر دارد . . 

التماس دعـــــــــــــا

/ 8 نظر / 35 بازدید
نازیلا

باﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ، ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ... ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻛﻮ؟ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻛﻮ؟ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﻛﻮ؟ ...ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﻛﻮ؟ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻛﻮ؟ ﻳﺎﺩﺕ ﺁﻳﺪ ﺭﻭﺯﺑﺎﺭﺍﻥ،ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﺮﻳﻦ؟ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺩﻳﮕﺮ،ﻛﺠﺎﺭﻓﺖ؟ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺭﻧﮕﻴﻦ، ﺩﺭ ﭘﺲ ﺁﻥ ﻛﻮﻱ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ، ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻮ،ﺁﺭﺯﻭیی ﻫﺴﺖ؟ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺩﻳﺮﻭﺯ؟ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻏﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ، ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮﺑﺎﺩ.

مهتاب

توروخدا دعا کن بهش برسم...

مهرک

حال دل با تو گفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز، خفتنم هوس است

شمیم

_________@...@______!____________!_______@....@ _______@...........@_____!__________!______@............@ _____@..................@_____!_______!____.@.....................@ ____@....من .................@___!_____!___@.............آپم.........@ __.@................................@__!___!__@.................................​....@ __@................آپم..................@_!_!_@.............آپم.................​....@ _@..........................................@!.!@...............................​..............@ __@.....................بدو بییا............@@............بدو بیا.......................@ ___@..........................................@.................................​...........@ _____.@................................@***@..................................@ _________@.......................@*****@.........................@ ____________@..................@****@....................@ __________@.......................@***@.........................@ .______.@...............................@*@.........

ثنا

حوا که باشی بعضی ها هوا برشان میدارد که آدمند [گل]

delshekaste

عشق یعنی پاک ماندن بسیار آب ماندن در مسیر انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری ، افتادگی

mohadeseh

سلام وب قشنگي داري خيلي غمگينه.من لينكت كردم دوست داشتي منو لينك كن[لبخند]

مریم

وب خیلی زیبایی داری....ب منم سر بزن