روزهای من

می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم!

و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

قول می دهم

فقط بویش را حس کنم!

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... می شود؟امشب.... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان.. 

من هم ..اگر بگذارند ... 

دارم خرده های دلم را... 

چسب میزنم... راستی این دل ... 

دل می شود ؟

/ 12 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بي او

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥آپم بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ....

خزان

قلمت را بردار روي کاغذ بنويس ... زندگي با همه تلخي ها بازهم شيرين است... [گل]

سايه

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم[گل][گل][گل][گل][گل]

amir

بارا ن كه مي ايد در پوست خودم نمي گنجم شايد طراوت هم رنگ شدن با قطره ها ديگر تاب وقرار را از دلم بگيرد

shayan

تـو بِـخـوـآب !! مَـטּ تَمـآمـِ شَبہــآﮮ ِ بـآ تو بـودَטּ رـآ ... بآیـَد بیـدآر بآشَمـ ! هَـرشَبــ هِزـآرـآטּ بوسـﮧ نَـذرَﭞْ ڪَردهـ اَمـ ... مَـטּ مےبـوسَـمَـﭞْ ، خُـدآ مـےشمـآرَد !! یِـڪـ ... دو ... سـﮧ ... :)[گل]

Amin

نمی شود حداقل من انجامش دادم نشد[ناراحت]

الهام

میشه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری میشه

mahsa

سلام عزیزم من ابم و منتظر حضور گرمت[گل]

hosna

منم یه روزی خرده های دلم رو چسب زدم دل من ، دل شد ...