پست های ارسال شده در آبان سال 1391

خسته

گـاهـی دلِـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـات از تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـه کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری… امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 47 بازدید

خدا

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ... من عصبانی بودم  برای انسانی که تو میگفتی  ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 43 بازدید

تنهایی

بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ! بعضی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 42 بازدید

مردم

خیـــــــــرهـــــ بـــِهـ مَـــــردُمـــــــــ نِشـــــَســــتهـــ اَمـــــــــ تَنهــــــــــآیِ تَنهـــــــــــا نَهـــــــ کَسیـــــــ حالَمــــــ رآ میــــــــ پُرسَــــــــد نَهـــ کَسِیـــــ هَوآ یَــــمــــ رآ دآرد عیــــــبیـــــ نَدآرد سآلـــهآســـتـــــ بــِهــ ایــن زِنــدِگـیـــــــــ عــــآدتـــــــــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید

زندگی

من فقط دارم سعـے مـےکنم همرنگ جماعت شــوم    اما مـےشود کمے کمکم کنـےـد....  آے جماعتــــ ....!  شما دقیقآ چـﮧ رنگـے هستـےـد...؟؟!!      لیاقت میخواهد...بودن در ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 42 بازدید

تنهام بزار

این قـــــدر مـــــــــــــرا از رفتنت نترســــــــان ؛ مانــــدن کنـــار مـــن لیاقت میخواست نــــه بهانه .... میخواهی بروی بــــــــــــــــــرو ! بلنــــــــــــــد میگویم به درک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 50 بازدید