پست های ارسال شده در دی سال 1391

بی عنــــــــــــوانـــــــ !!!

بچـــه کـــه بـــاشی از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ، بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 50 بازدید