پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

من ...

امــــــــــــــــــــــــــــــــروز  فقط مـــــــــــــــــــ ـن  اصلا حال خوبی نــــــــــــــــــدارم  همه چیز برام تکراری و کسل کننده شده  هیچ حسی به هیچ چیز اطرافم ندارم  فقط آهنگ ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 36 بازدید