پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

غمگیییییییییییینم

خدآیــــــــآ .... مے خواهمـــــــــ اعتــــــــراف کــــــنَـم ! دیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛خسته  اَمـــــــــ .... مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم ، " مًـــــرآ " از مـن بگیر .... مآلہ خودتـــــــ  مــَن نمے تــًوانــَم نگهشــ دارم ... !!! خـــــ ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 57 بازدید