یه نفر (همراه دردو دل من )

همیشه باید کسی باشد

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد

باید کسی باشد…

که وقتی صدایت لرزید بفهمد

که اگر سکوت کردی، بفهمد…

کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد

کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد

به توجهش احتیاج داری

بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران

برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است

همیشه باید کسی باشد همیشه…!

و خداجون من ازت ممنونم که این یک نفر رو برام گذاشتی 

و واسه هیشه ممنونت می مونم 

و می دونم چاره ی مشکلم خودتی و همه کارایی

که در حقم میشه رو می بینی 

هوامو داشته باش 

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ

که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز

فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با

خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

/ 5 نظر / 49 بازدید
شایان

بی تو... چشم دیدن چیزهایی که با تو دیده ام را ندارم!

م

[ناراحت]