سکوت من

اما . . .

من جلوی دهانم را می گیرم،

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایم ندارد!!!

این روزها من . . .

خدای سکوت شده ام؛

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا،

خط خطی نشود . . .!!!

/ 9 نظر / 35 بازدید
pnunotu

arameshi vojod nadare ke bekhad khatkhati she[کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]

دلباخته

زياد فرقي نکرده… خودِخودشه فقط اوني که داره باهاش قدم ميزنه ” من ” نيستم...

pnunotu

valla be khoda[زبان][زبان][زبان][زبان]

فهیمه

سلام؛ یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که لذت دقیقه هایی بیشتر به هم اندیشیدن را باید جشن گرفت.

alireza

درس اجازه نمیده بیام امتحان هاست شما ببخشید[گل]

alireza

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . . حالم خوب نیست ... دروغ می گویم که خوبم! باور نکنید، فقط ادای کوه بودن را در می آورم... اما ! پر از ترکم، هر لحظه امکان دارد، فرو بریزم

شایان

دیــده ای شــیشــه هـای اتــومبــیل را .. وقـــتــی ضربـــه ای مـــی خــورنـد و مـــی شــکنـنـد ! ؟ دیــده ای شـیشــه خــرد مــی شــود ولــی از هــم نمــی پاشــد ! ؟ ایـــن روزهـــا همـــان شــیشــه ام ؛ خــرد و تــکـه تــکــه . از هــم نـمـــی پــاشـم ، ولـــی شــکـستـــه ام ...[ناراحت]

سحر

دختری از خوزستان که پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه منتظر معجزه باش یکی واسم فرستاده گفتم بگم.........................