# جمله_غمگین

عادتـــــــ

خیـــــــــرهـــــ بـــِهـ مَـــــردُمـــــــــ نِشـــــَســــتهـــ اَمـــــــــ تَنهــــــــــآیِ تَنهـــــــــــا نَهـــــــ کَسیـــــــ حالَمــــــ رآ میــــــــ پُرسَــــــــد نَهـــ کَسِیـــــ هَوآ یَــــمــــ رآ دآرد عیــــــبیـــــ نَدآرد سآلـــهآســـتـــــ بــِهــ ایــن زِنــدِگـیـــــــــ عــــآدتـــــــــ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 29 بازدید

تنهام بزار

این قـــــدر مـــــــــــــرا از رفتنت نترســــــــان ؛ مانــــدن کنـــار مـــن لیاقت میخواست نــــه بهانه .... میخواهی بروی بــــــــــــــــــرو ! بلنــــــــــــــد میگویم به درک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید