# جمله_معنی_دار

جمله ...

نمـــــیـدانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!  دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 54 بازدید

بی عنــــــــــــوانـــــــ !!!

بچـــه کـــه بـــاشی از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ، بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 46 بازدید