# دل_شکسته

دلگیر

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد … دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد زنــــــدگــــی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 18 بازدید

خدا

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ... من عصبانی بودم  برای انسانی که تو میگفتی  ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید