# دل_شکسته

خدا

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ... من عصبانی بودم  برای انسانی که تو میگفتی  ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 24 بازدید