# دل_من

خدا

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ... من عصبانی بودم  برای انسانی که تو میگفتی  ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید

زندگی

من فقط دارم سعـے مـےکنم همرنگ جماعت شــوم    اما مـےشود کمے کمکم کنـےـد....  آے جماعتــــ ....!  شما دقیقآ چـﮧ رنگـے هستـےـد...؟؟!!      لیاقت میخواهد...بودن در ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید