# زندگی_شخصی_من

i am so sorry

دلــــــــــــــــــگیرم  دست خودم نیست اما  از خودم  و  دنیام  و سرنوشتم بیزارمــــــــــــــــــــ دوست جونی ها شرمنده چند وقتی خیلی دیر به دیر میام  و ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 34 بازدید

من ...

امــــــــــــــــــــــــــــــــروز  فقط مـــــــــــــــــــ ـن  اصلا حال خوبی نــــــــــــــــــدارم  همه چیز برام تکراری و کسل کننده شده  هیچ حسی به هیچ چیز اطرافم ندارم  فقط آهنگ ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 32 بازدید