# زندگی_شخصی_من

امشب

من  از خودم و  این خونه لعنتی و  تنهایـــــــیم تو این ساعت و  این بغض لعنتیم خستــــــــــــــــــــــــــــــــم چیکار کنم خدا  با زندگی به این قشنگی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 12 بازدید

درد من

خوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیستـــــم  خــــــــــــ  دا  مـــــــــــــــــــــ ی دونـــــ ی  چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  پــــــــــــــــــــــــس کجــــــ ایی
/ 14 نظر / 9 بازدید